Zobrazenie spoločnosti

Zobrazenie spoločnosti

Cowin dodržiava otvorené, slobodné a uvoľnené pracovné prostredie, dáva tímový potenciál naplno a prináša obojstranne výhodné pre zákazníkov, spoločnosť a jednotlivcov.

Panoráma spoločnosti

Externá tabuľka spoločnosti

Interná schéma spoločnosti

Zasadacia miestnosť spoločnosti

Firemná recepcia

Koridor firemnej kultúry

Kancelária spoločnosti

Centrum výskumu a vývoja

Pavilón produktov

Firemný workshop

Firemný workshop

Firemný workshop

Firemný workshop