Štruktúra spoločnosti

Štruktúra spoločnosti

Rozumná organizačná štruktúra sprehľadňuje deľbu práce a zodpovednosti všetkých oddelení spoločnosti, efektívne vykonáva riadenie výkonnosti a spája rast zamestnancov s organizačnými cieľmi.

Štruktúra spoločnosti